Steunfonds

 

Steunfonds :  BE41 7370 3812 7410
BIC :  KRED BE BB

Brief voor periodieke gift

 

Vrienden van het ‘Huis van Troost’

Logo Huis van Troost

‘een huis bouwt men met stenen
een ‘Huis van Troost’ met liefde’

 

Beste,


In Gent is er naast de Sint-Stefanuskerk een huis : een schuilplaats voor mensen op zoek naar troost. Er zijn vele vormen van verdriet en van vele vormen zien we de gezichten niet van de mensen die een lijden met zich meedragen. Het ‘Huis van Troost’ is een project én een plaats. Het wil een antwoord geven aan hen die zoeken naar mensen die tijd willen maken voor het beluisteren van een persoonlijk verhaal.
In de anonimiteit van de stad wil het ‘huis van troost’ een naam zijn, een herkenbare plek, gezicht en ontmoeting. Het ‘Huis van Troost’ is een uitgestoken hand, een stil welkom, even halt houden, je even beluisterd weten voor je weer verder gaat.

Het ‘Huis van Troost’ wil in alle bescheidenheid een stukje actueel evangelie zijn : ‘Ik was bedroefd en gij hebt mij getroost’.
Vertroosting bieden betekent dat men niet oordeelt, een barmhartig hart is een hart dat open staat voor mensen van alle gezindten. Het ‘Huis van Troost’ is een open huis waar men beschikbaar is maar waar mensen ook kunnen langs lopen om even stil te zijn of om symbolen te vinden binnen een kunstig kader.

Het ‘Huis van Troost’ is een resultaat van gelovig engagement en van vrijwillige inzet.

Ook u kan een bijdrage leveren. U kunt vriend van het ‘huis van troost’ worden door een bijdrage te storten op onderstaand rekeningnummer. Zo bouw je mee aan de fundamenten van het ‘Huis van Troost’. Zo til je mensen die lijden mee op uit de anonimiteit. Vriend worden van het ‘Huis van Troost’ is een vorm van diepe verbondenheid met velen.

Wij danken u nu reeds voor het goede hart dat u aan dit project toedraagt.


Rekeningnummer ‘Huis van Troost’ :

BE13 7470 3267 0839

Contact :
Marleen Coppens :  
Lieve Colpaert :